Εστιατόριο Το Στέκι

Σίφνος

Εξάμπελα Τ. 2284031152

Πλατύς Γιαλός Τ. 2284071215

Κιν: 6945693866 & 6977271647

Ε-mail: steki_sifnos@hotmail.com